Recensies

“Weet wat voor vlees je in de kuip hebt!”

“Een training of scholing van Betty heeft altijd weer een zeer inspirerende uitwerking op onze OR. Ze weet de OR weer de ogen te openen voor de zaken die we snel over het hoofd zien en weet de eenheid binnen de OR weer terug te brengen. Niet alleen tijdens scholings- of trainingsdagen maar ook gewoon tussendoor de vinger aan de polshouden en ons voorzien van tips & tricks. Ga zo door op naar de volgende 4 jaar van onze goede samenwerking”.

“Mijn kennismaking met Betty liep via de RVOZ tijdens een speeddatesessie met de Kamer van Koophandel. Betty voerde op haar kaartje de tekst ‘Medezeggenschap’. Ik was er van overtuigd dat we niets voor elkaar konden betekenen, totdat ik mij realiseerde dat wij een OR gingen oprichten. De aanstaande OR-leden en ikzelf hadden geen enkele ervaring met een OR. Betty heeft zowel het MT als de OR begeleid. Mede door Betty hebben wij nu een goed functionerende OR.”

“Betty verzorgd sinds 2007 de jaarlijkse scholing van de Zorg Advies Raad (ZAR) van de St. Anna Zorggroep. Betty heeft veel ervaring op het gebied van adviseren en medezeggenschap (in de breedste zin van het woord) waar wij dankbaar gebruik van maken. Uiteenlopende onderwerpen zoals profilering, deskundigheidbevordering, organisatiecultuur, visie en beleid, gesprektechnieken, beïnvloeden, bewaken en het creëren van draagvlak hebben afgelopen jaren de basis van de trainingen gevormd.
Wij ervaren Betty als een betrokken, ervaren en zeer kundig trainer. Trainingen worden aangepast en afgestemd op onze wensen en verwachting. Gekozen werkvormen sluiten geheel aan op de diverse leerstijlen van de leden van de ZAR. Wij bevelen Betty van harte aan bij iedereen die op zoek is naar een betrokken en zeer kundig trainer die een training geheel op uw wensen aan kan laten sluiten!”

Betty is zeer gedreven in haar werk en erg begaan met onze PVT. Eens per jaar komt ze ons bijpraten/trainen  over wetsveranderingen en adviseert ons over hoe we communiceren met de achterban en over invloed uitoefenen bij de directie. Ze doet dit altijd op dusdanig enthousiaste wijze dat wij met extra motivatie en energie onze PVT werkzaamheden voortzetten.