medezeggenschap

Ondernemers en Medezeggenschap

medezeggenschap

Ondernemers en Medezeggenschap

Ondernemers zijn huiverig over medezeggenschap in hun organisatie. In gesprekken met ondernemers heb ik gemerkt dat zij het lastig vinden om met hun medewerkers te overleggen over voorgenomen organisatiebeleid. “Wij besluiten toch in het MT welke kant de organisatie op gaat?!” Er zijn ondernemers die dit van nature niet (= geen pottenkijkers) willen; soms denken ze dat medewerkers niet abstract kunnen kijken naar een organisatie of gaan ze ervan uit dat medewerkers de kennis er niet voor hebben. In mijn beleving speelt onbegrip, onbekendheid en negatieve beeldvorming mee. Een OR komt pas in de krant als van een motie van wantrouwen sprake is, als men gaat staken of naar de Ondernemingskamer gaat. Goede ervaringen komen zelden in een krant! Onbekend maakt onbemind, zegt het spreekwoord… Vanaf 50 medewerkers zou een onderneming volgens de Wet op de Medezeggenschap medewerkers via verkiezingen meer of mindere mate van invloed moeten geven in het beleid van een organisatie. En ook onder 50 medewerkers is medezeggenschap een must!

Mijn pleidooi:

Medewerkers zijn niet dom en weten heel goed hoe het er aan toe gaat in een organisatie.

  • Minder opdrachten betekend minder werk, minder werk betekent problemen….
  • Meer concurrenten in de naaste omgeving betekent prijsdruk. Prijsdruk betekent: ‘kan de dienst voor minder gedaan worden’…

Hoe vaak komt het niet voor dat oplossingen weer nieuwe problemen genereren. Door medewerker mee te laten denken, worden problemen van alle kanten bekeken! Vaak weten medewerkers beter dan de leiding op welke wijze een gekozen oplossing consequenties heeft op de werkvloer. “Heeft u daar al aan gedacht?”.

Meerwaarde

De operationele kant van de probleemanalyse en oplossing in een organisatie is juist die meerwaarde die de ondernemingsraad geeft die actief wil meewerken, doch met relevante, kritische vragen komt. Uiteindelijk komt dat een organisatie ten goede. Dus ondernemers: Zie een OR als een extra denktank, waar je van kan leren!

Mocht deze blog je aanspreken en je denkt ‘ik wil er meer vanaf weten’, neem dat contact op met Betty Dorgelo (betty@dorgelo-training.nl) of via mob: 0624268670. Zij kan je zeker verder helpen.